IT TEENUSED

Server Management OÜ IT teenused on kättesaadavad üle Euroopa. Pakume ettevõtetele IT haldus ja hooldusteenuseid vastavalt vajadusele.

Omame kogemust kõikides ärivaldkondades.

Meie tooted: SMITH;  SMNETWORKS ja SMHD on arendatud vastavalt ettevõtlusmaastiku vajandustele.

Oleme MSP/HSP (Managed/Hybrid Service Provider) teenusepakkujaks ehk partneriks, kes oskab Teie ettevõttes kokku viia lokaalsed ja pilvepõhised IT teenused. Oskame neid omavahel integreerida ja hallata ning hooldata.

Meie IT teenused on järgnevad:

 • IT Hooldus ja haldus – täislahendus väike, kesk ja suurettevõtetele. Meie võtame enda kanda terve IT süsteemi juhtimise, halduse ja hoolduse. Teie ülesandeks jääb oma põhivaldkonnale keskendumine!
 • IT Juhtimine – juhtimise teenust on võimalik erladiseisvana tellida. IT Hooldusteenuse klientidele rakendub ka lihtsamat tüüpi IT Juhtimise teenus, kus aitame Teie ettevõtte äri kastavatada läbi IT.
 • Kaardistamine – kaardistamise teenust on võimalik tellida olenemata, kas olete väikettevõte või suur büroohoone. Erinevate IT teenuste ja side kaardistamine kuulub meie tegeuvsvaldkonda.
 • Monitooring – monitooringuteenust on võimalik tellida eraldiseisvana – meie rakendame teie ettevõttes valmis ehitatud ja sisse töötatud IT süsteemide monitooringurakendused, ning Teie enda IT osakond reageerib seirsesüsteemist tulnud riketele ja teavitustele. Sama teenus on ka osa meie IT Hooldusteenusest.
 • Kaughaldus – kaughaldus on teenuste ja tarkvarade pakett, mille abil saame teid abistada üle interneti – KOHALE TULEMATA! See tähendab, et IT Hoolduse kulud on madalamad ja probeelmid leiavad kiirema lahenduse. Kaughaldusteenust on võimalik osta nii mahu kui ka kuutasupõhiselt.
 • Dokumentatsioon – koos IT haldusteenusega loome Teie IT süsteemikirjeldused. Talletame ning hoiame need ajakohasena. Koos ITIL raamatisikuga oleme loonud süsteemi, kuidas hoida oma klientide infosüsteemide toimiseks vajalikke kirjeldusi ja paroole. Selleks, et IT süsteem saaks pidevalt areneda, peavab iga järgneva süsteemiadminitraatori jaoks olemas olema korralik süsteemi dokumentatsioon. Pakume IT süsteemide kaardistamist ja dokumenteerimist nii erladiseisva teenusena kui ka IT hoolduse osana.
 • Analüütika – olemasolevate ja uute infosüsteemide analüüsimine. Meie loodud IT Hoolduse raamistik – seire, raporteerimine ja dokumenteerimine võimaldab lihtsalt infot kokku koguda ja muuta IT süsteemide analüüsiks. IT riskianalüüsid, käideldavusanalüüsid, kasutajatoe ja lepingu mahtude analüüsid vastavalt Teie soovidele.
 • Varundus – Ehitame ja monitoorime varunduslahendusi Teie ettevõttes. Tavapäraseks trendiks on lokaalsed varunduseadmed (NAS või USB kettad). Pikemas perspektiivis soovitame ja paigaldame paralleelselt pilvepõhised varunduslahendused, et vältida andmete kadumist loodusõnnetuse tagajärjel. Meil on olemas oskused ja töövahendid nii lokaalse kui ka pilvevarunduse pakkumiseks.
 • Videovalve – pakume videovalve lahendusi brüroo- ja ärihoonetele, tootmishoonetele, era ja avalikele asutustele. Lahenduste paigaldamine, seadistamine ja kasutusjuhendid meie käest. Kaasaegne videovalve süsteem töötab arvutivõrgu toel ning meie pädevusse jääb kogu videovalvega seonduv.
 • KOV IT – Kohalike OmaValitsuste IT lahendused. Meie IT Hooldusteenuse üks osa on spetsialiseerunud KOVide IT lahenduste peale. See hõlmab endas PMEN raamatupidamistarkvara serverite paigaldust, seadistamist ja hooldust, DVK ehk erinevate dokumendivahetuskeskondade (DELTA; DOGRE; AMPHORA jne.) haldust ja hooldus.
 • BÜROO- JA KONTORIHOONETE IT LAHENDUSED – IT Hooldusteenus ja Sidelahendused erinevatele toomishoonetele, büroohoonetele ja kontorihoonetele. Aitame ehitada erinevad sidelahendused ning nõustame IT alastes küsimsutes.

Miks otsustada Server Managementi kasuks?

Meie hooldusklientide varasemad partnerid andsid teada, et nad said eelmiselt teenusepakkujalt väga vähe tähelepanu ja aega. Meie eeliseks teiste konkurentide ees toodi välja, et:

 1. meie IT teenused on õigeaegselt tehtud ja dokumenteeritud ehk tehtud töödest on alati olemas täielik ülevaade;
 2. esile kerkinud probleemidele leiame kiirelt lahendused ning me ainult ei lahenda neid, vaid ka ennetame;
 3. ettevõte saab varasemaga võrreldes rohkem rohkem tähelepanu ja aega;
 4. hinna- ja kvaliteedisuhe on paigas;
 5. oleme võimalised teostama töid üle Eesti ja kaugtöid üle Euroopa;
 6. teenus on kliendi vajadustele orienteeritud;
 7. abistame kõigi IT-ga seonduvate töödega.

 

Kes on Server Management kliendid?

Meie kliendibaas suureneb iga kuu. Me hooldamine nii väike-, keskmisi kui ka suurettevõtteid. Meiega koos kasvavad ka meie kliendid. Hetkel pakume IT teenuseid:

 1. raamatupidamise ja nõustamisega tegelevatele ettevõtetele;
 2. kaubandusettevõtetele;
 3. projekti- ja arhitektuuribüroodele;
 4. tööstus- ja tootmisettevõtetele;
 5. alvalikele asutustele;
 6. hotellidele;
 7. töökodadele;
 8. õppeasutustele.

Arendades tulevikku – www.serman.ee

Koostööpartnerid:

 1. Printerikeskus
 2. 1 IT
 3. AS Ordi
 4. Kernel AS
 5. Altacom