ARENDADES TULEVIKKU

IT teenuste täislahendus Teile

/

Meist

Aitame Teil IT-džunglist välja pääseda!

Pakume ettevõtetele ja avalikele asutustele IT Hooldusteenust, infosüsteemide ehitust, haldust ja arendust, koht- ja Wifi võrkude kaardistamist, paigaldust ja seadistamist. Muude IT projektide elluviimist. Oma tegevuses kasutame ITIL raamistiku tööpõhimõtteid ning pikaaegset kogemust erinevate sektorite ettevõtetega. Võimas keskhalduspaneel tagab meie tegevuses kiiruse, mobiilsuse ja kõrge kvaliteedi. Loe täpsemalt meie IT teenuste kohta SIIT.

 

Peame tähtsaks kõrgetasemelisi kliendisuhteid ja positiivset suhtumist.

- Timo Puistaja, CEO

IT Hooldusteenus

70

SIDELAHENDUSED

60

linux serverid

85

windows serverid

80

Teenused

Kas Teie serverid on pärit aastast 1990 või internet on aeglane nagu tigu? Meie IT Hooldusteenus lahendab need mured.

IT Juhtimine

Info juhtimisel lähtume ITIL raamistiku põhimõtetest. Pakume klientidele koos IT hoolduslepinguga juhtimise teenust ja aitame arendada Teie ettevõttest oma valdkonna juhtiva tehnoloogiaettevõtte. Lähtume seisukohast, et arvutid peavad abistama ettevõtte arengut. Arengukavade loomine ja elluviimine ning resursside planeerimine ning haldus.

Kaardistamine

Olemasolevate IT lahenduste kaardistamine, struktureerimine ja digitaliseerimine. Omame kogemust erinevate side ja infosüsteemi lahenduste kaardistamisel ja digitaliseerimisel, sellele järgnevalt koostame vajaliku tegeuvsplaani, et ellu viia vajalikud muudatused konkurentsieelise tõstmiseks või hoidmiseks Teie tegevusvaldkonnas.

Monitooring

Süsteemide töökorrasoleku proaktiivne jälgimine ehk seire. Meie välja ehitatud süsteemid jälgivad Teie IT süsteemide töökorrasolekut. Oleme aastate jooksul juurutanud parima seirseüsteemi Eesti IT turul. Meie võimas keskhalduspaneel annab teada tööjaamade ohtudest ja riskidest. Seirsesüsteemid teavitavad meid võimalikest ohtudest nii arvutivõrgus kui ka teenuste töös.

Kaughaldus

Abi ja probleemide lahendamine interneti kaudu. Tänapäeval pole enam mõistlik lahendada IT probleeme koha peale tulles. Meie keskhalduspaneel tagab võimaluse kaughaldussessiooni alustamiseks 5 sekundi jooksul alates probleemi kuulmisest. Säästame kaughalduse abil loodust ja aega - Meie kõigi kõige olulisemat resurssi. Kaughaldus on kaasaegse IT hoolduse üks alustalasid!

Dokumentatsioon

Süsteemikirjelduste loomine, talletamine ning ajakohasena hoidmine. Koos ITIL raamistikuga oleme loonud süsteemi, kuidas talletada oma klientide infosüsteemi toimiseks vajalikke kirjeldusi ja paroole. Selleks, et IT süsteem saaks pidevalt areneda, peavad iga järgneva süsteemiadministaatori jaoks olema korralikud dokumentatisoonid. Pakume dokumenteerimist ka eraldi teenusena.

Raporteerimine

Ülevaated ja kirjeldused tehtud tööde mahtudest ning resursside kasutusest. Raporteerimine tagab Meie tegevuses läbipaistvuse - klient ei maksa kunagi "õhu" eest. Igakuised raportid tehtud töödest ja mahudest annavad ülevaate ka IT kulutustest ja vajalikest töödest pikemas perspektiivis. Raportid on heaks aluseks IT hoolduteenuse mahtude kujundamisel.

ANALÜÜTIKA

Olemasolevate ja uute infosüsteemide analüüsimine. Meie loodud IT Hoolduse raamistik - seire, raporteerimine ja dokumenteerimine võimaldab lihtsalt infot kokku koguda ja muuta IT süsteemide analüüsiks. IT riskianalüüsid, käideldavusanalüüsid, kasutajatoe ja lepingu mahtude analüüsid vastavalt Teie soovidele.

Varundus

Aitame ehitada ja monitoorida varunduslahendusi Teie ettevõttes. Tavapäraseks trendiks on lokaalsed varundusseadmed (NAS). Pikemas perspektiivis oleks soovituslik paralleelselt kolida varunduslahendustega pilve, et vältida andmete kadumist loodusõnnetuse tagajärjel. Meil on olemas oskused ja vahendid nii lokaalse kui ka pilvevarunduse pakkumiseks.

VIDEOVALVE

Pakume videovalve lahendusi büroohoonetele, tootmishoonetele ja avalikele asutustele. Lahenduste paigaldamine, seadistamine ja kasutusjuhendid. Kaasaegne vieodevalve töötab arvutivõrgu peal ning meie pädevusse jääb selle paigaldus ning seadistamine ja kasutajate juhendamine.

KOV IT

Kohalike OmaValituste IT Lahendused - DVK ehk dokumendivahetusregistrite seadistamine, PMEN ehk raamatipidamistarkvara serverite seadistamine ja hooldus, failiserverite loomine, õiguste jagamine ja haldamine. Varukoopiate tegemine - kõik need osad kuulvad Meie pakutava IT hooldusteenuse alla.

Büroohoonete ja kontorite IT lahendused

Side ja videovalve alased teenused ning lahendused. Videovalve, edasimüüdav internet. Kaardistame ja dokumenteerime uutes ja vanades ärimajades ja ruumides olevad lahendused ning side. Nõustame Teid erinevate IT lahenduste valimisel büroo-, kontori ja tootmishoonetesse.

KAS MINU IT LAHENDUS on turvaline?

Teie IT lahenduste kontrollimine ja seadistamine vastavalt vajadusele on osa meie tööst

  • Riskianalüüs
  • Lahendused
  • Õnnelik klient

Meeskond

Võta Ühendust

Kirjuta meile või helista kohe!

Telefon
5820 8073