IT Hooldusteenus aitab Teie ettevõttel lahti saada IT-ga seonduvatest muredest, mis takistavad ettevõtte efektiivset toimimist. Olgu selleks töötaja hiire välja vahetamine või suuremahuline serverite projekt, mis vajab kõrget spetsialistide tähelepanud – Meie oleme alati valmis reageerima!

Hooldusteenuse pakkumisega tagame Teie ettevõtte IT süsteemi:

 • töökindluse;
 • turvalisuse;
 • efektiivsuse;
 • järjepidevause;
 • ajakohasuse;
 • pädevuse.

Teenuse kvaliteedi eest vastutavad oma eriala spetsialistid, kelle ülesandeks on hoida Teie IT süsteem turvalise ja stabiilsena. Teie jaoks tähendab IT hooldusteenus vaid üks – Meie tagame süsteemi muretu toimivuse ning Teie saate ligipääsu IT spetsilistide meeskonnale, kes on pidevalt koolitatud ja oma ala tipus.

IT hooldus ei tähenda ainult arvutite, printerite ja serverite hooldamist. Meie võtame enda kanda vastutuse dokumentatsiooni, monitooringu, juhtimise ja jätkusuutlikkuse eest.

IT hooldusteenus koosneb järgnevatest komponentidest:

 • Infosüsteemi monitooring – 24/7 ülevaade seadmete tööseisukorrast;
 • IT analüütika/kaardistamine – hetkeolukorra kaardistamine ja sellest lähtuvalt jätkusuutlikkuse analüüsimine;
 • Riist- ja tarkvara haldus – ajakohane ja litsenseeritud tarkvara, ning riistvara;
 • Varunduse korraldamine – andmete säilitamise korraldamine;
 • Arvutiabi ja kaughaldus – riistvara rikete lahendamine kohapeal või kontoris; kaugabi pakkumine tarkvara probleemide lahedamiseks;
 • Konsultatsiooni – IT otsuste tegemisel partneriks olemine, erinevate lisaanalüüside läbi viimine;
 • IT Juhtimine – kuidas edendada Teie äri läbi paremate IT lahenduste;
 • Profimüük – õigete IKT seadmete valik ja müük Teie ettevõõtele;
 • Teie esindamine (outsourcing) kolmandate osapooltega suhtlemisel – näiteks Zone Medi, Telia või muu teenusepakkuja.

 

Miks otsustada Server Management´i kasuks?

Meie hooldusklientide seas läbiviidud küsitluses selgus, et varasemad IT teenusepakkujad on Teile pakkunud väga vähe tähelepanud ja kaasamõtlemist. Meie eelisteks konkurentide ees toodi välja, et:

 • tööd on tehtud õigeaegselt ja dokumenteeritud ehk tehtud töödest on olemas täielik ülevaade;
 • esile kerkinud probleemidele leitame kiired lahendused ning me mitte ainult ei lahenda või ka ennetame neid;
 • IT teenusepakkuja mõtleb kaasa Teie äri edendamisel;
 • hinna- ja kvaliteetisuhe on paigas;
 • teeme töid üle Eesti ja maailma;
 • oleme Teie vajadustele orienteeritud;
 • omame laia teenustepagasit, et kõik mured lahendada läbi ühe partneri.

Kes on meie kliendid?

Meie IT hooldusteenuse kliendibaas on pidevas kasvamises. Igapäevases hoolduses on nii väikseid kui ka keskmises suuruses ettevõtteid. Suurettevõtetele oleme partneriks kindlate teenuste käitlemisel.

Hetkel pakume hooldusteenust:

 • raamatupidamise ja nõustamisega tegelevatele ettevõtetele;
 • kaubandusettevõtetele;
 • kinnisvarabüroodele;
 • projekti- ja arhitektuuribüroodele;
 • tööstus ja toomisettevõtetele;
 • avalikele asutustele;
 • hotellidele;
 • töökodadele;
 • õppeasatustele.