Circle-icons-cursor.svg

IT MAINTENANCE

IT hooldus on teenus, mis tagab Teie ettevõtte igapäevase toimimise. Kõnekeeli öeldes on tegemist arvutiabiga

Circle-icons-cursor.svg

IT CONSULTATION

IT juhtimine, projektide juhtimine, hetkeolukorra analüüs ning riskianalüüs. Arengukavade koostamine.

Circle-icons-cursor.svg

IT SOLUTIONS

Erinevate IT projektide juurutamine, planeerimine ja ellu viimine. Pilvelahenduste kasutusele võtmine ning haldus.

Meie soovime kaasa aidata parema ja tulemuslikuma ettevõtluse nimel. Interneti-maailmas saame aru oma vastutusest IT süsteemide ärilisest kriitilisusest ja soovime, et Teie süsteemid ning arvutid töötaksid laitmatult ning oleksid turvalised.

Meie põhitegevuseks on IT hooldus ja haldusteenuste pakkumine teistele ettevõtetele. Arvutiabi pakkume nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Oma tegevuses kasutame ITIL raamistiku tööpõhimõtteid ning pikaaegset kogemust erinevate sektorite ettevõtetega.

Igapäevases töös kasutame võimast keskhalduspaneeli, mis tagab meie tegevuses kiiruse, mobiilsuse ja kõrge kvaliteedi. Õigeid töövahendeid kasutades saame kinni pidada reageerimisaegadest ja iga töö on dokumenteeritud. Dokumentatsioonist kujuneb välja kliendipõhine know-how, mis aitab luua jätkusuutliku hooldusteenuse.

Kaughaldus on loomulik osa meie igapäevatööst, seega pole oluline kas Teie arvutid või serverid asuvad Elvas, Tallinnas või Londonis.

Kõrvaltegevustena tegeleme IT tugiteenuste ostumisega, profimüügiga, arvutite ja nende lisaseadmete remondiga, arvutivõrkude ehitamise ja seadistamisega, serverite paigaldamise ja konsultatsioonidega.

Konsultatsioonide abil suudame Teie IT´d mõista (hetkeolukorra analüüs; riskianalüüs), planeerida (arengukavade koostamine; lähteülesannete loomine; käideldavuse analüüs) ja ellu viia(IT hangete korraldamine, IT-juhtimine ja nõustamine; projektijuhtimine, IT projektide järelvalve; andmeturbe tagamine, turvaraamistike juurutamine).

Meie IT teenustepagas aitab Teil:

  • kodus ja kontoris töötada turvaliste ja mugavate kaughaldusvaheditega;
  • selgitada välja suurimad riskid IT süsteemis ja need kõrvaldada;
  • juhtida Teie ettevõtte IT´d;
  • tööle panna ülikiire ja stabiilse Wifi ühenduse;
  • juhtida tööstus- või koduautomaatikat;
  • leida sobivad lahendused IT süsteemide arendamisel või juurutamisel.

Me abistame igapäevaselt paljusid rahvusvahelisi ja ka Eesti ettevõtteid IT süsteemide töökorras hoidmisel “IT haldus ja hooldusteenuse abil”.

Meie kliendipagasisse kuuluvad mitmed kaubandusettevõtted, raamatupidamise ja nõustamisega tegelevad ettevõtted, projekti- ja arhitektuuribürood, kinnisvarabürood, tööstus- ja tootmisettevõtted, hotellid, töökojad ja õppeasutused.

Timo Puistaja, CEO
Telefon: 5820 8073