turvalisus2
banner_test
turvalisus2
banner_test

IT HALDUS

it haldus

IT haldus aitab organisatsioonidel lahti saada IT-ga seonduvatest muredest, mis takistavad ettevõtte efektiivset toimimist. Olgu selleks hiire väljavahetamine või suuremahuline serverite projekt, mis vajab kõrget spetsialistide tähelepanu – teenusepakkuja peab olema alati valmis reageerima!

Haldusteenuse pakkuja tagab Teie ettevõtte IT süsteemi:

 

 1. töökindluse;
 2. turvalisuse;
 3. efektiivsuse;
 4. järjepidevuse;
 5. ajakohasuse;
 6. pädevuse.

Teenuse eest peavad vastutama oma ala spetsialistid, kelle ülesandeks on hoida IT süsteem turvalise, stabiilse ja käideldavana. Iga spetsilist on mingile valdkonnale eraldi spetsialiseerunud. Kliendile tähendab sisseostetud IT-teenus vaid üht – teenusepakkuja tagab süsteemi muretu toimivuse ning annab ligipääsu volitatud IT- spetsialistide meeskonnale, kes on pidevalt koolitatud ja oma ala tipus!

 

IT haldus ei tähenda ainult arvutite, printerite ja serverite hooldamist – paljud funktsioonid ja omadused on kliendile käega hoomamatud, mis samas on IT süsteemi järjepideval toimimisel kriitilise tähtsusega. Sellepärast on tähtis, et teenusepakkuja teaks, mis lahendusi klient soovib ning klient peab olema teadlik hooldusteenuse võimalikest lahendustest.

IT Haldusteenus koosneb järgnevatest komponentidest:

 1. infosüsteemi 24/7/365 seire ehk monitooring – ülevaade süsteemi käideldavusest;
 2. turvalisus – IT süsteemi ja kasutajate küberturvalisuse tagamine;
 3. konsultatsioon – IT alane nõustamine tõrkekindluste tagamiseks ja probleemide vähendamiseks;
 4. arvutivõrk – selle haldamine, arendamine ja optimeerimine;
 5. IT analüütika ja kaardistamine – süstemaatiline lähenemine IT süsteemidele ja monitooringu ning vearaportite analüüs;
 6. riistvara haldus – arvepidamine arvutitehnika üle;
 7. varunduse korraldamine – andmete säilitamise korraldamine, tagavarakoopiad;
 8. arendus – Teie äri edendamine läbi teadlike IT lahenduste;
 9. eritarkvarad – Teie tööks vajalike programmide halduse tundmaõppimine ja arendamine;
 10. raporteerimine – tehtud töödest teada ülevaadete koostamine;
 11. dokumentatsioon – kirjeldused infosüsteemi töötamisest ja kasutamisest erinates situatsioonides;
 12. fikseeritud reageerimisaeg – lepingu paika pandud tingimused erinevat tüüpi probleemidele reageerimise kohta (SLA);
 13. IT juhtimine – kuna oleme Teie hoolduspartneriks oskame hoiatada ka ebamõistlike otsuste eest IT taristu puhul;
 14. kaughaldus – kasutajate abistamine üle interneti;
 15. soodsam riistvara – oleme partneriks mitmetele suurtele riistvara maaletoojatele.
 16. Teie esindamine kolmandate osapooltega suhtlemisel – näiteks Telia; Starman; PMEN; Excellent; ERP Süstem Monitor jne.

Miks otsustada Server Managementi kasuks?

Meie haldusklientide varasemad partnerid andsid teada, et nad said eelmiselt teenusepakkujalt väga vähe tähelepanu ja aega. Meie eeliseks teiste konkurentide ees toodi välja, et:

 1. kõik tööd on õigeaegselt tehtud ja dokumenteeritud ehk tehtud töödest on alati olemas täielik ülevaade;
 2. esile kerkinud probleemidele leiame kiirelt lahendused ning me ainult ei lahenda neid, vaid ka ennetame;
 3. ettevõte saab varasemaga võrreldes rohkem rohkem tähelepanu ja aega;
 4. hinna- ja kvaliteedisuhe on paigas;
 5. oleme võimelised teostama töid üle Eesti ja kaugtöid üle Euroopa;
 6. teenus on kliendi vajadustele orienteeritud;
 7. abistame kõigi IT-ga seonduvate töödega.

Kes on Server Management kliendid?

Meie kliendibaas suureneb iga kuu. Me haldame nii väike-, keskmisi kui ka suurettevõtteid. Meiega koos kasvavad ka meie kliendid. Hetkel pakume haldus ja hooldusteenust:

 1. raamatupidamise ja nõustamisega tegelevatele ettevõtetele;
 2. kaubandusettevõtetele;
 3. projekti- ja arhitektuuribüroodele;
 4. tööstus- ja tootmisettevõtetele;
 5. avalikele asutustele;
 6. hotellidele;
 7. töökodadele;
 8. õppeasutustele.

Arendades tulevikku – www.serman.ee

Koostööpartnerid:

 1. Printerikeskus
 2. 1 IT
 3. AS Ordi
 4. Kernel AS