IT haldus

IT-hooldusteenus aitab Teie ettevõttel lahti saada IT-ga seonduvatest muredest, mis takistavad ettevõtte efektiivset toimimist. Olgu selleks töötaja hiire välja vahetamine või suuremahuline serverite projekt, mis vajab kõrget spetsialistide tähelepanud – Meie oleme alati valmis reageerima!

IT hooldus ei tähenda ainult arvutite, printerite ja serverite hooldamist. Võtame enda kanda vastutuse dokumentatsiooni, monitooringu, juhtimise ja jätkusuutlikkuse eest.

Hooldus/haldusteenus tagab Teie ettevõtte IT süsteemide:

 •    töökindluse;
 •    turvalisuse;
 •    efektiivsuse;
 •    järjepidevause;
 •    ajakohasuse;
 •    pädevuse.

 

Teenuse kvaliteedi eest vastutavad oma ala spetsialistid, kelle ülesandeks on hoida Teie arvutipark ja serverid turvalised ja stabiilsena. Ettevõtja jaoks tähendab IT-hooldusteenus vaid üht – meie tagame süsteemi muretu toimivuse ning ettevõtja saab ligipääsu aastate pikkuste kogemustega IT-spetsilistide meeskonnale.

IT-hooldus/haldusteenus koosneb järgnevatest komponentidest:

  •    Infosüsteemide monitooring – 24/7 ülevaade seadmete tööseisukorrast;  
  •    IT-analüütika/kaardistamine – hetkeolukorra kaardistamine ja sellest lähtuvalt jätkusuutlikkuse analüüsimine;
  •    Riist- ja tarkvara haldus – ajakohane ja litsenseeritud tarkvara, ning riistvara;
  •    Varunduse korraldamine – andmete säilitamise korraldamine;
  •    Arvutiabi ja kaughaldus – riistvara rikete lahendamine kohapeal või kontoris; kaugabi pakkumine tarkvara probleemide lahedamiseks;
  •    Konsultatsiooni – IT otsuste tegemisel partneriks olemine, erinevate lisaanalüüside läbi viimine;
  •    IT Juhtimine – kuidas edendada Teie äri läbi paremate IT lahenduste;
  •    Profimüük – õigete IKT seadmete valik ja müük Teie ettevõõtele;

  ·    Teie esindamine (outsourcing) kolmandate osapooltega suhtlemisel – näiteks Zone Medi, Telia või muu teenusepakkuja.

Kes on meie kliendid?

Meie IT hooldusteenuse kliendibaas on pidevas kasvamises. Igapäevases hoolduses on nii väikseid kui ka keskmises suuruses ettevõtteid. Suurettevõtetele oleme partneriks kindlate teenuste käitlemisel.

Miks otsustada Server Management´i kasuks?

Selle asemel, et igapäevaselt probleeme lahendada, miks mitte ennetada neid?

Hooldusklientide seas läbiviidud küsitluses selgus, et varasemad teenusepakkujad on kliendile pühendanud väga vähe tähelepanu ja kaasamõtlemist.

Meie eelisteks konkurentide ees toodi välja, et:

 •    tööd on tehtud õigeaegselt ja dokumenteeritud ehk tehtud töödest on olemas täielik ülevaade;
 •    esile kerkinud probleemidele leiame kiirelt lahendused ja mitte ainult ei lahenda vaid ka ennetame neid;
 •    IT teenusepakkuja mõtleb kaasa Teie äri edendamisel;
 •    hinna- ja kvaliteetisuhe on paigas;
 •    teeme töid üle Eesti ja maailma;
 •    oleme Teie vajadustele orienteeritud;
 •    omame laia teenustepagasit, et kõik mured lahendada läbi ühe partneri.